Konservatuar Hazırlık

Konservatuar Hazırlık

Yetenek sınavlarına hazırlık programlarımızda, haftada 3 gün olmak üzere, toplamda aylık 12 saat ders görülmektedir. Bu 12 saate ek olarak yetenek sınavlarına hazırlık öğrencilerine özel, hafta içi her gün etüt ve piyano çalışma imkanı sunulmaktadır. Dersler, 2 ayrı uzman öğretmen tarafından yürütülmektedir.
Yetenek sınavlarına hazırlık dersleri 3 ana başlıkta toplanır.
İşitme Eğitimi
Ses Eğitimi
Bireysel Çalgı Eğitimi

İşitme Eğitimi
İşitme alanı, sınavda en çok puan getiren alan olduğundan çok yoğun bir program uygulanmaktadır. Derslerde pratik olarak; tek ses ve çok ses duyma çalışmaları, ezgi tekrarı, ritim tekrarı, aralık ve akor duyma, tanımlama, üzerine kurma, ezgi dikte, ritim dikte, bona çalışılmakta, teorik olarak ise; çok çeşitli gamlar, armoni bilgileri, akor çevrimleri, 7’li, 9’lu, eksik, artık akorlar, ritim kümeleri, hız ve nüans terimleri, müzik terimleri, müzik kültürü ve tarihi, hızlı nota yazma ve okuma gibi bir çok konu işlenmektedir. Ayırca belirli dönemlerde yazılı ve sözlü deneme sınavları yapılmaktadır.

Ses Eğitimi (Özel Ders – Birebir Eğitim)
Ses eğitiminde; ses açma çalışmaları, diyafram kullanımı, ses gürlüğü, nefes çalışmaları ve uzun nefes, ağız ve dudak pozisyonu, basit ve ileri seviye solfej, çok sesli koral çalışmalar, sesli ve sessiz harflerin şarkı içinde kullanımı işlenmekte ve şan literatürünün seçkin örneklerini içeren geniş bir repertuar çalışılmaktadır.

Enstrüman Eğitimi (Özel Ders – Birebir Eğitim)
Enstrüman dersleri, yetenek sınavlarına hazırlık kapsamında haftada 1 gün, birebir özel ders olarak yapılmaktadır. Öğrencinin çaldığı enstrümana göre özel ve ileri seviye eğitim verilmektedir.

Call Now ButtonBizi Arayabilirsiniz